Raperîn - Bawerî (Çi Bikim) Şarkı Sözleri

Bawerî Türkçe ve Kürtçe Şarkı Sözü
Min dixwast ku dilê xwe  - ( İsterdim ki gönlümü )
Şa kim pê hatina te  - ( Gelişinle sevindireyim )
Lê tu nehatî îro   - ( Fakat sen gelmedin bugün )
Ez mame tenê, tenê , tenê  - ( Yalnız kalmışım ben yalnız yalnız)

Wek kulekî di hundirê min de  - ( İçimdeki bir yara gibi )
Pê de pê de mezin dibe  - ( Gittikçe büyüyor )
Oy çi bikim  - ( Oy ne yapayım )
Nikarim te ji bîr bikim  - ( seni unutamıyorum )
Sibe evar şev nivê şevê  - ( Sabah akşam, gece, gece yarısı )
Wez vemirî tu di hişêmin da  - ( Rüzgar dindi, sen aklımdasın )
Oy çi bikim  - ( Oy ne yapayım )
Nikarim te ji bîr bikim  - ( Seni unutamıyorum )
Na ne diçim ne diçim  - ( Hayır gitmiyorum, gitmiyorum )
Bila çavê min di rê de  - ( Gözlerim yollarda olsun )
Bila evîn di dilêmin da be  - ( Aşk gönlümde olsun )
Ezê tim li benda wî bibim  - ( Ben hep onu bekleyeceğim )
Heya dawîya emrê xwe  - ( Ömrümün sonuna dek )

Na derewe derewe derewe  - ( Hayır yalandır, yalandır )
Kekêmin tu car namire  - ( Abim hiçbir zaman ölmez )
Wî sozdayê min evê bifire  - ( O bana söz vermiş, kanatlanacaktı )
Hildêm rojê ezê bigêm wî  - ( Günü sırtlayıp ona yetişeceğim )
Zanim ew li tavêye  - ( Biliyorum ki o güneştedir )
Na ne diçî ne diçî ne diçî  - ( Hayır gitmiyor, gitmiyor )

Wek kulekî di hundirê min de  - ( İçimdeki bir yara gibi )
Pê de pê de mezin dibe  - ( Gittikçe büyüyor )